Rättshjälpsmyndigheten

Om du inte har en försäkring som täcker kostnaderna för din tvist kan du ha rätt till rättshjälp. Du ska i första hand kontrollera med ditt försäkringsbolag om försäkringen täcker tvisten. I brottmål kan du inte få den typ av rättshjälp som detta handlar om. Du kan då få offentlig försvarare eller målsägandebiträde.

Söka rättshjälp

Rättshjälp söker du tillsammans med den advokat/jurist som du önskar ska företräda dig. Du söker enklast efter en advokat hos Advokatsamfundet.

Innan rättshjälp söks ska advokaten/juristen lämna minst en timme och högst två timmars rådgivning mot en bestämd avgift.

Rådgivning innan du söker rättshjälp

Rådgivning är ett möte med en advokat/jurist där du får möjlighet att berätta om tvisten och din situation. Advokaten/juristen sätter sig in i din tvist för att ge råd och göra en juridisk bedömning av ditt behov av rättshjälp.

http://www.rattshjalpsmyndigheten.se/Vad-ar-rattshjalp/Har-du-ratt-till-rattshjalp/

Stäng meny