“Rättssäker”

Anledningen till att svenska myndigheter fungerar så illa är på grund av omfattande korruption. Svenska myndigheter är genomkorrumperade från topp till tå och ett av korruptionsnätverken är hemliga klubben “Hilda” där ett fåtal  jurister är öppna med sitt medlemskap. “Hilda” är en privat förening hos advokatsamfundet så medlemslistan hemlig från offentlig insyn, trots “offentlighetsprincip” ska du inte veta att styrningen av sveriges rättsväsende sitter med här. “Hilda” påstås vara ett mentornätverk för ökad jämställdhet för kvinnor, alla 73% kvinnliga jurister inom sveriges rättsväsende behöver stöd men inte en enda av de 27% manliga jurister som ännu klamrar sig kvar behöver stöd eller mentornätverk

https://www.lexnoxa.com/p/sa-har-korrumperad-ar-jo.html?fbclid=IwAR3oESkU_KROJM6rgoXhO7oWmvVKxzzWENP0ngnNe-V1x4VJzx5k_MjP7sY&m=1

Stäng meny