Regler ger bättre arbetsmiljö

Maria Steinberg är jur.dr och universitetslektor i arbetsrätt vid Örebro universitet.

Den 31 mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, förkortad OSA, i kraft. Meningen är att den ska verka förebyggande, mot psykosocial ohälsa på arbetsplatserna.

Så vad har den httills lett till? För att ta reda på det har universitetslektorn och forskaren Maria Steinberg, gått igenom Arbetsmiljöverkets förelägganden från mars 2016 till april 2017. Till grund för dessa ligger de så kallade 6:6a-anmälningar som skyddsombud har gjort till myndigheten då man har ansett att arbetsgivare har brutit mot reglerna i OSA:n.

https://www.kollega.se/nya-regler-har-lett-till-battre-arbetsmiljo?fbclid=IwAR1nT2J05_xg5kyBe7-_3zZmjzNUMobcc69ixJHikMbzhrz8pkJLRP9-YOA

Stäng meny