Rehabilitering och samordning – en slutrapport

Rehabilitering och samordning, Rehsam, var ett forskningsprogram som initierades av regeringen år 2009. Målet var att öka den evidensbaserade kunskapsmassan kring rehabilitering av personer som är sjukskrivna, eller riskerar att bli sjukskrivna, på grund av psykiska eller muskuloskeletala problem. Denna rapport är en sammanfattande utvärdering av Rehsamprogrammet.
https://forte.se/publikation/rehabilitering-och-samordning-slutrapport/

Stäng meny