Remissyttrande från Arbetsmiljöverket

För att kunna minska sjukskrivningsdagar är det också av stor betydelse att alla de som arbetar med rehabilitering inom hälso- och sjukvården, har kunskap om arbetsmiljö för att underlätta kontakten med arbetsgivare och ge rätt stöd till de patienter med mål att återgå arbete.

https://www.av.se/globalassets/filer/remisser/2019-003590_remis-amspel-for-halsa_sou_-201880.pdf

Stäng meny