Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Säkerhetskulturnätverket

Säkerhetskulturnätverket (SÄKU) är en ideell förening med syftet att vara ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling samt möjligheter till erfarenhetsutbyte för personer verksamma inom säkerhet, risk och arbetsmiljö.

https://www.xn--sku-qla.se/single-post/2019/06/14/Debattinl%C3%A4gg-om-arbetsmilj%C3%B6-fr%C3%A5n-Arbetsmilj%C3%B6verkets-generaldirekt%C3%B6r-och-Svenskt-N%C3%A4ringsliv?fbclid=IwAR22SqbKuTVIfzQFY3JbNvNI4z6UoOi3rnieVsNUkfyLSsqaRI3_aBCrxfA

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna