Säkerhetskulturnätverket

Säkerhetskulturnätverket (SÄKU) är en ideell förening med syftet att vara ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling samt möjligheter till erfarenhetsutbyte för personer verksamma inom säkerhet, risk och arbetsmiljö.

https://www.xn--sku-qla.se/single-post/2019/06/14/Debattinl%C3%A4gg-om-arbetsmilj%C3%B6-fr%C3%A5n-Arbetsmilj%C3%B6verkets-generaldirekt%C3%B6r-och-Svenskt-N%C3%A4ringsliv?fbclid=IwAR22SqbKuTVIfzQFY3JbNvNI4z6UoOi3rnieVsNUkfyLSsqaRI3_aBCrxfA

Stäng meny