Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Skyddsombud anmäler trakasserier

Ett regionalskyddsombud i Uppsala län har begärt åtgärder mot en ryttarförening som inte sköter sitt uppdrag som arbetsgivare. Hon menar att styrelsen saknar kunskap kring vad som krävs av en arbetsgivare.
”Det blir mycket tyckande och tänkande men ingen tydlighet”, skriver hon.

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna