Skyddsombuden agerar på sjukhusen

Under sommaren har Arbetsmiljöverket fått in fyra formella framställningar från skyddsombud runt om i landet som vill att Arbetsmiljöverket ska ingripa eftersom arbetsbelastningen är för hög. Men problemen är långt mer utbredda än så enligt Arbetsmiljöverket. För utöver dom formella framställningarna har dom fått in ett stort antal tips och anmälningar om om överbeläggningar och personalbrist.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7270389

Stäng meny