Med aktivitetsbegränsning på medicinska underlag menas de konsekvenser som en sjukdom eller skada har för individens förmåga till aktiviteter. Bedömningen av aktivitetsbegränsningen ska ställas i relation till vad som kan förväntas i det dagliga livet, eller för en viss arbetsuppgift. Läkaren kan i bedömningen ta hjälp av andra hälsoprofessioner, exempelvis av psykolog, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Ersättning från Försäkringskassan för den som inte har fyllt 30 år och har en nedsatt arbetsförmåga med minst 25% på grund av sjukdom, skada eller funktionshinder.Läkaren kan i bedömningen ta hjälp av andra hälsoprofessioner, exempelvis av psykolog,
fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Ersättning för den som fyllt 25 år och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Arbetsförmedlingen anvisar till plats i ett program och Försäkringskassan betalar ut ersättningen.

Försäkringskassan ska inför en försäkringsmedicinsk utredning informera den försäkrade om utredningens syfte och förutsättningarna för den samt om vad utredningen närmare innebär för den försäkrade.

Den mall som läkarintyget utformats efter, inspirerad av ICF (se ICF). D står för diagnos, F för funktionsnedsättning och A för aktivitetsbegränsning.

Ja. Ett intyg är ett dokument som redogör för sakuppgifter. Begreppet utlåtande används när det handlar om att bedömningar i något avseende. 

Det står för aktivitetsförmågeutredning och det är den enda typ av försäkringsmedicinska utredning som Försäkringskassan kan beställa från landstingen. 

Det står för “sjukpenninggrundande inkomst”, och det styr hur mycket pengar du får om du blir sjuk eller vara mammaledig.

Det är en sorts undersökning man gjorde tidigare. Det står för “särskilt läkarutlåtande”

Det är en sorts undersökning man gjorde tidigare. Det står för “teambaserad medicinsk utredning”

Stäng meny