Rapport gällande SLU

I denna rapport utvärderas särskilt läkarutlåtande (SLU). SLU är ett läkarutlåtande som främst ska utfärdas av läkare som har gått en för- djupad utbildning i försäkringsmedicin. Det är också tänkt att SLU ska fungera som ett komplement till avstämningsmötet. Datamaterialet baseras på en enkätundersökning som omfattar handläggare på För- säkringskassan samt läkare som är utbildade för att utfärda SLU. I undersökningen ingår också aktstudier.

Stäng meny