HFD Mål nr. 7299-10 : HFD konstaterar att i detta fall var det osannolikt att rehabåtgärder skulle leda till en förbättring och avslår Fk överklagan.

HFD 2019 ref.14 : Fråga i mål om sjukpenning hur det ska avgöras om skada eller funktionsnedsättning till följd av en olycka är av sådant slag att det kan anses oskäligt att pröva den försäkrades arbetsförmåga mot förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Socialförsäkringsmål: Mål nr 7175-17,

Stäng meny