Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Svenska poliktiker har blod på sina händer

Som sosse är jag illa berörd av hur S skött allt som har med LSS och sjukförsäkringar de sista 16 åren. Vi har missat möjligheter att vinna val för att vi inte tagit strid för en vettig sjukförsäkring (2010 års val och klamydiabrevsdebatten), det har gått fem år sen vi tog över från Alliansen. Gång på gång har vi gett Försäkringskassan direktiv att minska utbetalningarna till sjuka och till LSS, och sen spelat förvånade när sjuka inte fått sjukförsäkring och funktionshindrade inte fått LSS.

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna