Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Undrar vad Strandhäll har för bakgrund egentligen…

Trots att socialminister Annika Strandhäll (S) för ett år sedan påstod att det var så viktigt att göra sig av med Begler har någon efterträdare ännu inte utsetts. Som DN skriver har inte heller tillsynsmyndigheten, Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), någon ordinarie chef eftersom hon tills vidare placerades på Försäkringskassan.

https://www.dn.se/ledare/gunnar-jonsson-strandhalls-krumbukter-om-forsakringskassan/

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna