Uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser

I uppdraget ingår att tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) utveckla den digitala plattform som togs fram i samband med uppdraget (Ku2018/005567/DISK) där det i dag finns samlad information om diskrimineringslagens (2008:567) och arbetsmiljölagens (1977:1160) krav samt att sprida information om plattformen. I genomförandet av uppdraget ska Arbetsmiljöverket samråda med Jämställdhetsmyndigheten.

Stäng meny