Uppföljning av den nya Fasighhetsmäklarlagen

Som ett led i civilutskottets arbete med uppföljning och utvärdering beslutade utskottet i juni 2015 att göra en uppföljning av om den nya fastighetsmäklarlagen har fått avsedd effekt. Uppföljningen ska ge utskottet underlag för beredningen av riksdagsärenden i frågan. Den inleddes våren 2016 av utvärderings- och forskningssekretariatet vid Riksdagsförvaltningens utskottsavdelning på uppdrag av civilutskottet och den har inriktats på att beskriva och analysera hur olika aktörer ser på fastighetsmäklarlagen utifrån dess syfte, dvs. att både säljare och köpare ska få ett tillfredsställande skydd och känna trygghet när en affär förmedlas av en fastighetsmäklare. I uppföljningen uppmärksammas också de problem som konsumenterna anser förekommer i samband med köp och försäljning av bostäder samt omfattningen av dessa problem. Vidare sammanställs de erfarenheter som olika aktörer har gjort sedan riksdagen antog den nya fastighetsmäklarlagen.

https://data.riksdagen.se/fil/0BED7F45-402B-475C-8A22-F23BE2A4EA7F

Stäng meny