Uppsats

Med vilken rätt till skydd? – Om synen på sexuella trakasserier i arbetslivet, tystnadskultur och arbetsgivarens roll vid skapandet av schyssta arbetsplatser

Under hösten 2017 rasade det så kallade #metoo-uppropet i Sverige, och vittnesmål efter vittnesmål gavs bilden av hur sexuella trakasserier förekommer i tysthet på våra arbetsplatser. Diskussionen, som alltjämt pågår om än med lägre intensitet, har sagts kunna komma att utgöra ett paradigmskifte för vad som ska anses vara ett accepterat beteende på arbetsplatsen, och att det skulle vara svårt att återgå till den tysthetsnorm som tidigare har präglat dem.

http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8941599

Stäng meny