Uppsats

Är det tur att vara näst på tur? – En uppsats om turordningsreglerna i svensk arbetsrätt

Följande är en arbetsrättslig uppsats med fokus på turordningsreglerna i Lagen (1982) om anställningsskydd. Texten förklarar vilket syfte som fanns bakom 22 § i lagen och går in på hur det resonerades vid dess införande. Hur är lagen konstruerad, vad är dess rekvisit, har syftet förändrats över tid eller är det detsamma i dag som när den instiftades? För att svara på dessa funderingar dekonstrueras lagen och de olika delarna analyseras och förklaras. Lagen innehåller bland annat en möjlighet till avsteg från regleringarna genom kollektivavtal, hur kollektivavtalens regler är utformade

http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8967002

Stäng meny