Ur företagarnas blogg

Uppdraget finns i kommittédirektiven från regeringen. Rent konkret handlar det om att ta fram tre lagförslag: tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS; lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag – samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls; stärkt arbetsgivaransvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga. Därutöver ska utredningen överväga lagförslag om att skapa bättre balans i anställningsskyddet mellan olika anställningsformer

https://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2019/juni/hon-ar-smaforetagens-rost-i-arbetsrattsutredningen/

Stäng meny