Utförsäkrad demonstrerar

“För att få fler röster inför demonstrationen har hon intervjuat två läkare om hur de ser på de nya bedömningarna.De två läkarna skriver i ett brev till Malin Snöman att de är kritiska till att deras intyg underkänns av Försäkringskassan. De tycker att det tar tid från deras verkliga arbete när de måste formulera om intyg som ifrågasatts ”trots allvarliga diagnoser”.”

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/protester-mot-utforsakring-i-sex-stader/?fbclid=IwAR0ClD-cbpP-3oFKAH8ZHp1OiFvDgmQIqgCZiBqSmJVnn_GhPCtnibrl9zI

Stäng meny