Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK | FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT
Meny
FÖRVALTNINGSJURIDIK
FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Utförsäkrad demonstrerar

“För att få fler röster inför demonstrationen har hon intervjuat två läkare om hur de ser på de nya bedömningarna.De två läkarna skriver i ett brev till Malin Snöman att de är kritiska till att deras intyg underkänns av Försäkringskassan. De tycker att det tar tid från deras verkliga arbete när de måste formulera om intyg som ifrågasatts ”trots allvarliga diagnoser”.”

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/protester-mot-utforsakring-i-sex-stader/?fbclid=IwAR0ClD-cbpP-3oFKAH8ZHp1OiFvDgmQIqgCZiBqSmJVnn_GhPCtnibrl9zI

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna