Vad skiljer provanställning i gällande rätt från parternas kollektivavtal?

Frågan uppsatsen ställer sig är när arbetsmarknadens parter ges möjligheten att påverka hela anställningsformen – hur skiljer innehållet från den skrivna lagen? Detta utför uppsatsen genom att jämföra 100 kollektivavtal från olika branscher för att se vad parterna brukar avtala bort och lägga till.

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8900382

Stäng meny