Vikten av personliga egenskaper

Vikten av personliga egenskaper, när erfarenheten saknas En kvalitativ studie om vilka personliga egenskaper som gör en nyexaminerad HR-student mer anställningsbar.

Uppsatsen är en kvalitativ studie utifrån en arbetsgivare samt rekryterares perspektiv och önskas att läsas som en handbok för alla oss blivande personalvetare för att få ett bättre utgångsläge när kampen in på arbetsmarknaden tar fart. Analysen kommer även att vara jämförande då respondenterna är fördelade på kommuner, privata företag och bemanningsföretag vilket gör att det kan vara till fördel att läsa detta ur ett jämförelseperspektiv för att på så sätt vara förberedd på vilken typ av arbetsgivare läsaren önskar sig vara anställningsbar för.

Emilia Eriksson & Robert Thorvald

Stäng meny